OPSWAT

אודות OPSWAT

מוצרי OPSWAT המובילים, Metadefender, MetaAccess הינם פלטפורמה חדישה כוללת למניעת איומים ובקרת גישת רשת. הפלטפורמות פותחו ע"י חברת OPSWAT תוך שימוש בטכנולוגיות מובילות שוק ע"י OPSWAT במשך 16 השנים האחרונות.

METADEFENDER – מוצר מתקדם למניעת רוגלה

Metadefender – מגן על אירגונים מאיומי סייבר, המגיעים ממקורות מידע מגוונים כמו דואר אלקטרוני, גלישת רשת, מדיה מגנטית / אופטית ועוד. אסטרטגית הפעולה של OPSWAT גורסת כי,

1. כל קובץ יכול להיות נגוע, אין חיסון כנגד הדבקה.

2. כל קובץ נגוע, עלול להדביק את שאר הקבצים באותה רשת.

3. מוצר אנטי וירוס בודד, חומות אש, SANDBOX, מכונות לומדות ומערכות פרוקסי, אינם מסוגלים לתת מענה מקיף בפני עצמם.

אירגונים מתקשים לעקוב ולאבטח את כל זרימת הנתונים שלהם, גורם חשיפה לאיומי סייבר. באירגונים המעסיקים עשרות אלפי עובדים, קבלנים ומיקור חוץ, גדול עוד יותר והאירגון נחשף לסיכונים שמשפיעים על תדמיתו, מידע חסוי של לקוחות, מעמד ומידע פיננסי ועוד. גם אם ניתן לבצע התאוששות מהתקפה, זמן ההשבתה הנדרש פוגע באירגון כיון שאינו מסוגל לתת רציפות שירות ללקוחותיו.

MetaDefender AP

ניתן לבצע אינטגרציה מלאה תוך שימוש ב MetaDefender API ולשלב את המערכות בתוך מערכות ה IT של האירגון, בדיוק ע"פ הגדרות אבטחת המידע של האירגון.

שימוש ב API, יסייע בביצוע הלבנת נתונים Data Sanitization עם למעלה של 30 מנועי AV ועשרות סוגים של קבצי נתונים, כולל קבצי התקנה המיועדים לחומרות שונות כדוגמת IoT.

קיוסק – Metadefender

OPSWAT Metadefender – קיוסק הינה עמדה עצמאית שמטרתה לחסום איומי סייבר בשערי האירגון, טרם העברת הקבצים לתוך האירגון / הרשת האירגונית. לדוגמא, עובדי האירגון או אורחי האירגון יתבקשו לסרוק התקני USB, טרם העברת המידע עליהם לתול האירגון, תוך קבלת חיווי מיידי על המצאות איום בהתקן. שימוש בעמדות של של OPSWAT מקובלות מאד באירגונים פיננסים, גופי ממשל ויצרנים בתחום הביטחון.

OPSWAT MetaDefender Client

OPSWAT MetaDefender Client – מוצר זה , הינו מוצר הגנה נוסף המיועד להגן על עמדות הקצה באירגון. ניתן לברוק ולהלבין קבצים ע"ג נקודת הקצה, אלמנט המוסיף נדבך נוסף להגנה הבסיסית שמספק ה AV

MetaDefender Email Security

מוצר נוסף מבית OPSWAT הסורק במטרה לזהות ולהשמיד איומיי סייבר, תיבות דאר של office365, הסריקה נעשית ע"י OPSWAT CDR – content disarm & reconstruction איכות הסריקה והגילוי, מבוצעות במהירות ללא השפעה על ביצועי שרת הדאר וברמת גילוי קרובה ל 100%

MetaDefender ICAP ServerOPSWAT

מוצר משלים מבית OPSWAT הסורק ומגלה איומי סייבר תוך שימוש בפרוטוקול ICAP, פרוטוקול המשמש מערכות תוכן איטרנטיות, הסריקה מבוצעת ע"י OPSWAT CDR – content disarm & reconstruction

ניהול מרכזי – OPSWAT

מערכת ניהול מרכזית, השולטת על מערכות OPSWAT Metadefender מרובות, מנקודת בקרה בודדת, פונקציה של קונסול מרכזי לשליטה ובקרה, עידכונים ומצ"ב רישוי/ מנוי התכנה.

אודות המחבר

למידע נוסף על המוצר והצעת מחיר: